Konfiguracja poczty w programie Ms Outlook


4. Teraz należy wypełnić wyświettlony formularz.
Pola "Serwer poczty przychodzącej (POP3)" oraz "Serwer poczty wychodzącej (SMTP)" wypełniamy tak samo: mx2.ipoczta.net
W polu "Nazwa użytkownika" wpisujemy otrzymany login wraz ze znakiem @ i nazwą domeny.
Następnie klikamy przycisk "Więcej ustawień..."
<- Wstecz Dalej ->
Dodanie konta w programie MS Outlook