Konfiguracja poczty w programie MS Outlook Express


1. Z menu "Narzędzia" wybieramy pozycję "Konta", jak na załączonym obrazku


<- Wstecz Dalej ->
Dodanie konta w programie MS OE